anmelden | Anmeldung
 
日期 入门级 初级 中级 高级 骨灰级 平均时间 总时间
7-8 - - - 17分46秒 - 17分46秒 17分46秒
5-31 - 2分42秒 - - - 2分42秒 2分42秒
5-29 - 2分20秒 - - - 2分20秒 2分20秒
5-27 - - 4分19秒 - - 4分19秒 4分19秒
5-24 - 2分18秒 - - - 2分18秒 2分18秒
5-16 - 1分57秒 3分16秒 - - 2分36秒 5分13秒
5-15 - 2分25秒 - - - 2分25秒 2分25秒
5-14 2分17秒 3分01秒 - - - 2分39秒 5分18秒
5-12 2分11秒 2分43秒 - - - 2分27秒 4分54秒
4-26 2分43秒 2分54秒 - - - 2分48秒 5分37秒
4-19 2分57秒 2分03秒 4分00秒 4分21秒 - 3分20秒 13分21秒
4-17 2分03秒 2分23秒 - - - 2分13秒 4分26秒
4-15 2分27秒 2分43秒 - - - 2分35秒 5分10秒
4-12 1分53秒 - - - - 1分53秒 1分53秒
4-11 2分06秒 2分46秒 - - - 2分26秒 4分52秒
4-9 3分48秒 2分09秒 - - - 2分58秒 5分57秒
4-4 2分30秒 - - - - 2分30秒 2分30秒
4-3 4分15秒 3分15秒 - - - 3分45秒 7分30秒
4-1 2分47秒 - - - - 2分47秒 2分47秒
3-31 2分51秒 - - - - 2分51秒 2分51秒
3-30 2分00秒 2分31秒 6分25秒 - - 3分38秒 10分56秒
3-24 - - 5分19秒 - - 5分19秒 5分19秒
3-23 2分36秒 2分51秒 - - - 2分43秒 5分27秒
3-19 2分12秒 3分39秒 - - - 2分55秒 5分51秒
3-16 2分21秒 - - - - 2分21秒 2分21秒
3-13 2分22秒 2分37秒 - - - 2分29秒 4分59秒
3-8 2分38秒 3分28秒 - - - 3分03秒 6分06秒
3-7 2分25秒 2分48秒 5分12秒 4分48秒 - 3分48秒 15分13秒
3-6 2分04秒 2分54秒 - - - 2分29秒 4分58秒
3-5 2分39秒 2分19秒 - - - 2分29秒 4分58秒
copyright 2005-2019 oubk.com Email: randy@oubk.com,skyhuner@oubk.com(蓝天)
 
热点资讯一 热点资讯二 热点资讯三 热点资讯四 热点资讯五 热点资讯六 热点资讯七 热点资讯八 热点资讯九 热点资讯十